Zorginstellingen

Zoals het verlenen van klantgerichte zorg een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico's een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt.
Als zorginstelling betekent u veel voor uw cliënten. U hebt een grote verantwoordelijkheid als het gaat om hun welzijn. Daarom legt u processen en procedures vast en implementeert u kwaliteitszorgsystemen. (Dat zien wij als de basis van risicomanagement: het voorkomen van schade door fouten.) Maar nog steeds draagt u veel verantwoordelijkheid. En daar horen risico's bij die tot claims kunnen leiden. Claims die zelfs de continuïteit van uw organisatie op het spel kunnen zetten. Daarom hebt u een partner nodig die samen met u alle risico's in kaart brengt en niets aan het toeval overlaat. Een partner die de zorg van binnenuit kent en u daardoor doelgericht kan adviseren. OBM Financieel Adviesgroep, aangenaam. Wij ondersteunen u als branchespecialist bij het beperken, managen en verzekeren van risico's.