Woningcorporaties

Zoals het ontwikkelen en bieden van huisvesting een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico's een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt. U doet grote investeringen en neemt het voortouw bij het vernieuwen en verduurzamen van wijken. U bent ambitieus maar realiseert zich tegelijk dat u onderneemt met maatschappelijk kapitaal. Daarom heeft risicomanagement in alle opzichten uw aandacht. Er valt al veel winst te behalen met doordachte contracten en overeenkomsten. De pijlers onder uw projecten. Omdat u te maken hebt met zeer veel belanghebbenden en partijen – van bouwers en projectontwikkelaars tot gemeenten en huurders – is risicomanagement complex. Het vraagt om kennis van uw bedrijfsvoering én kennis van assurantiën. Dat is precies de reden dat we bij OBM Financieel Adviesgroep méér zien in uw organisatie. Wij ondersteunen u als branchespecialist bij het beperken, managen en verzekeren van risico's.