Risicomanagement

Verzekeren gaat over risico's. Maar risicomanagement gaat niet alleen over verzekeren. Integendeel. Als branchespecialisten zien we veel effectievere en goedkopere oplossingen om risico's te beheersen. Het eerste dat we doen, is uw risico's inventariseren en analyseren. We stellen vast bij welke partij dit risico ligt. Dat levert soms verrassende resultaten op. De schade waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden, beperken we vervolgens door middel van afspraken en contracten. De overeenkomsten die u sluit met klanten, leveranciers en partners bieden kansen om risico's te delen. Als het maar een heldere en juridisch juiste invulling krijgt. Dit is een belangrijk onderdeel van risicomanagement en voor veel van onze klanten een reden om ons actief bij hun projecten te betrekken.
De risico's die onderaan de streep overblijven, moeten zorgvuldig worden verzekerd. Als het sluitstuk van effectief risicomanagement.
Uw organisatie, uw projecten en de wereld om u heen verandert voortdurend. Daarom is risicomanagement een dynamisch proces. U moet risico's blíjven monitoren, contracten blíjven checken en polisvoorwaarden blíjven aanscherpen. Wij nemen u hierbij zoveel mogelijk werk uit handen en komen proactief met adviezen. Dat is het verschil tussen een verzekeringsspecialist en een klantgerichte branchekenner.