Protocol Volmacht

Ons kantoor heeft een samenwerkingsovereenkomst met OBM Assuradeuren B.V.. OBM Assuradeuren B.V. is een volmachtbedrijf, hetgeen betekent dat zij namens en voor rekening van een aantal verzekeraars verzekeringen accepteren, polissen opmaken, maar ook schades op dekking beoordelen en afhandelen. Op de polis is vermeld voor wie van de verzekeraars zij haar werk doet.
Deze maatschappijen zijn:

  • Reaal Schadeverzekeringen N.V.
  • Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V.
  • ARAG SE
  • Amlin Europe N.V.

In onze advisering zijn wij een ongebonden objectieve bemiddelaar en staat alleen uw belang centraal.
OBM Assuradeuren B.V. is bereikbaar via ons centrale nummer 072-5272620 of via volmacht@obmfa.nl.
Voor de voorwaarden en productwijzers zoals die door OBM Assuradeuren B.V. worden gebruikt, verwijzen wij u naar de site www.obmassuradeuren.nl.

Conflicterende belangen
Er kan een belangenconflict ontstaan tussen het bemiddelings- en volmachtbedrijf. In dit geval zal de feitelijk leider van het volmachtbedrijf, uitsluitend en alleen de belangen van OBM Assuradeuren B.V. behartigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde als volmachtgever(s).