Sinds 1874

Het specialisme en de onderscheidende dienstverlening van OBM Financieel Adviesgroep hebben een lange geschiedenis. Een geschiedenis die teruggaat naar het jaar 1874. In dat jaar werd de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) opgericht. Vanaf de eerste dag stond het ‘onderlinge’ belang – het belang van de klant – voorop. Dat is zo gebleven; het zit in onze genen.
In de jaren negentig zijn we ons gaan toeleggen op advies en bemiddeling. De verzekeringsmaatschappij waar onze historie mee begon, is niet meer actief. Het kapitaal dat nog beschikbaar was binnen deze maatschappij, is gedeeltelijk uitgekeerd aan klanten. Het resterende deel stellen we beschikbaar aan goede doelen.
We mogen dan zo'n 140 jaar oud zijn, we zijn jong gebleven door dichtbij onze klanten te staan. Door voortdurend actuele kennis op te doen en vernieuwende oplossingen te bedenken. Dat is onze kracht en daar kunt u nu en in de toekomst uw voordeel mee doen.