OBM Assuradeuren B.V.

OBM Assuradeuren B.V. treedt namens een aantal verzekeringsmaatschappijen op als gevolmachtigd agent. Dit betekent dat wij namens die verzekeringsmaatschappijen binnen afgesproken kaders risico’s accepteren, administreren en schades afhandelen.

Conflicterende belangen
Doordat medewerkers van OBM Financieel Adviesgroep B.V. werkzaamheden verrichten voor zowel OBM Financieel Adviesgroep B.V. als OBM Assuradeuren B.V., kan het gebeuren dat een zogenaamde conflicterende situatie ontstaat tussen het uitvoeren van de functie bij beide bedrijven. In dat geval volgen we een aantal specifieke stappen. Deze kunt u hier terugvinden.